sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Berita Kumpulan Barang Bukti Hari Ini

Barang Bukti

Barang bukti dari si penjahat daalm melakukan tindakan kriminal.

Barang bukti merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana.

Tetapi kehadiran suatu baranng bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan.