sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id
Penyitaan Aset

Berita Kumpulan Penyitaan Aset Hari Ini

Penyitaan Aset

Tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya.

 Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.