sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Berita Kumpulan zakat Hari Ini

zakat

Harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerima.

dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya).