sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Berita Kumpulan Penggelapan Dana Hari Ini

Penggelapan Dana

suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang